Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

De no-risk polis is een regeling die geldt voor werknemers met een ziekte of handicap. Dit houdt in dat de werkgever een ziektewet uitkering ontvangt wanneer de werknemer ziek is.  Bij deze regeling geldt ook dat de werkgever geen hogere premie hoeft te betalen als deze werknemer in de ziekte wet of in de WGA komt. Het financiële risico voor de werkgever in geval van ziekte van deze werknemer is hierdoor gedekt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Samenwerkingspartners