Werkgeverscheque

Een werkgeverscheque is een subsidie voor de (noodzakelijke) extra kosten die u maakt wanneer u 
een niet direct bemiddelbare kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. De werkgeverscheque kunt u aanvragen als de kandidaat minstens 12 uur gaat werken en minimaal 6 maanden in dienst komt. Deze regeling kan niet worden toegepast als u een andere subsidie voor deze kandidaat ontvangt.

Voorwaarden

  • Op basis van een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week is het maximum bedrag bij 6 maanden: max. € 2.250, en bij 12 maanden: max. € 4.500. De bedragen worden naar rato bijgesteld;
  • de arbeidsovereenkomst moet een vast aantal uren hebben (mag een gemiddelde zijn) van minimaal 12 uur per week en minimaal 52 uur per maand;
  • er mag geen sprake zijn van een uitzendbeding;
  • er mag geen clausule zijn opgenomen dat er bij geen werk geen loondoorbetalingsverplichting geldt;
  • er mag geen sprake zijn van een nul-urencontract;
  • de werkgeverscheque is niet stapelbaar met de loonkostensubsidie (LKS).

Meer weten? Neem contact met ons op!

Vind de juiste accountmanager

Samenwerkingspartners