Loonkostensubsidie/ Loondispensatie

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die mensen in dienst nemen met een ziekte of handicap. Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de participatie wet. De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. Loonkosten subsidie vergoedt het verschil tussen het minimum loon en de loonwaarde. 

Als de werknemer een wajong uitkering ontvangt, kan de werkgever loondispensatie aanvragen. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon wanneer de werknemer minder aan kan dan de andere werknemers in een vergelijkbare functie. De werknemer krijgt naast het salaris een aanvulling vanuit de wajong uitkering. 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Samenwerkingspartners